Styret

Styre er valgt på årsmøtet. Fordeling av arbeidsoppgaver vil styret selv sette opp.

Ole Birger Svendsgaard – Styreleder

E-post: leder@stokkanhaugen.no

Erlend Solberg

Andreas Hofstad

Mats Lorentsen

Marthe Strickert

Sverre Stefanussen Foslie

Nils Bjørnerud