Stokkanhaugen velforening

Styret 2017/2018

Styre er valgt på årsmøtet 2017. Fordeling av arbeidsoppgaver vil styret selv sette opp.

Frode Aasgård - Styreleder

E-post: leder@stokkanhaugen.no

Anders Nevermo

Camilla Ravlo

Astrid Fasting

Martin Føre

Grete Hjertaker

Theresa Böllmann