Stokkanhaugen velforening

Styret

Styre er valgt på årsmøtet 2021. Fordeling av arbeidsoppgaver vil styret selv sette opp.

Astrid Fasting - Styreleder

E-post: leder@stokkanhaugen.no

Erlend Solberg

Andreas Hofstad

Mats Lorentsen

Marthe Strickert

Sverre Stefanussen Foslie

Øistein Stokke Berget